موزة مجانية تنزيل تطبيق iOS - موزا مجانا من دائرة الرقابة الداخلية 10.1, 10.0.2, 10

Muzam مجانا للدائرة الرقابة الداخلية 10.1, 10.0.2 ,10: Muzam مجانا لنظام التشغيل iOS هو أفضل التطبيق الترفيه بالنسبة لك, i vostri amici e la vostra famiglia. Con più di migliaia di Film, eventi e Spettacoli televisivi. Muzam App è la migliore fonte per tutto il divertimento e l’eccitazione. Muzam App gratuita è molto comodo da usare e Muzam App, gratuita, è la versione migliorata del già esistente Bobby Film App che ha guadagnato molta popolarità tra gli utenti iOS e Android. È possibile scaricare Muzam App gratuita per iPad/iPhone/iPod Touch senza jailbreak in esecuzione su iOS 10.1, دائرة الرقابة الداخلية 10.0.2, دائرة الرقابة الداخلية 10.0.1, دائرة الرقابة الداخلية 10, دائرة الرقابة الداخلية 9.3.5, دائرة الرقابة الداخلية 9.3.3 إلخ.

muzam-free-ios-10.1-10.0.2-10-scaricare

muzam-free-ios-10.1-10.0.2-10-scaricare

Muzam App, gratuita, è la versione aggiornata di Bobby Film per iOS. Muzam Apk ora supporta i sottotitoli di oltre 225+ اللغات. Ora è possibile caricare i sottotitoli della propria lingua per guardare i tuoi film preferiti sul Muzam gratis iOS App. Muzam scaricare gratis è disponibile da pgyer sito web per il download gratuito. Muzam gratuito di iOS App può essere installato senza jailbreak su iPhone/iPad. Muzam app è stato progettato con la migliore interfaccia utente migliorata con i motori di ricerca e ha aggiunto il regista, gli attori e le attrici i dettagli.

Con tutte le migliori caratteristiche in un unico luogo, يمكنك تحميل Muzam مجانا للدائرة الرقابة الداخلية 10.1, 10.0.2, 10.2, 10.3, 10.4 su iPad/iPhone come alternativa per MovieBox e PlayBox HD App. Qui vedremo come installare Muzam App Gratuita per iPhone, بود, لمس الآيبود.

la Compatibilità del Dispositivo

stai pensando, se il vostro dispositivo è compatibile per Muzam App? إذا كانت الإجابة بنعم, allora tutti i dispositivi iOS come l’iPhone recente 7 زائد, ايفون 7, ايفون 6, 6 زائد, ايفون 6, 6 زائد, iPhone 5S, 5C, 5, iPhone 4S, اى باد 2, 3, 4, الهواء باد, الهواء باد 2, مصغرة باد 2, 3, 4, iPad Pro e iPod Touch. È possibile installare Muzam iOS App iOS 10.1, دائرة الرقابة الداخلية 10.0.2, دائرة الرقابة الداخلية 10.0.1, دائرة الرقابة الداخلية 10, دائرة الرقابة الداخلية 9.3.5, دائرة الرقابة الداخلية 9.3.3, دائرة الرقابة الداخلية 9.3.2, دائرة الرقابة الداخلية 9.3.1, دائرة الرقابة الداخلية 9, إلخ. È inoltre possibile installare App CinemaBox App come alternativa per Muzam App per guardare i tuoi film preferiti.

مذكرة: Se si desidera installare Muzam App su dispositivi Jailbroken, è possibile installare Bobby Film da qui HTTPS://www.pgyer.com/bobbymovie

Muzam Gratuito di iOS download – Muzam Gratis per iOS 10.1, 10.0.2, 10, دائرة الرقابة الداخلية 9

Ecco la procedura passo passo per installare Muzam App Gratuita per iPad, iPhone senza jailbreak. Seguire le istruzioni per l’installazione, anzi senza errori e problemi. Eccoci qui con l’ultima procedura di lavoro per installare Muzam App Gratuita per iOS.

 • تطلق متصفح سفاري وزيارة HTTP://www.pgyer.com/muzam dal tuo iPhone o iPad.
 • una Volta che la pagina è completamente caricata, تستطيع أن ترى Installare App. مؤثر Installare App pulsante per scaricare Muzam Gratis iOS App.
muzam-gratis-app-install

muzam-gratis-app-install

 • عند طلب منه تأكيد, اتصال تثبيت. Attendere alcuni secondi per il completamento dell’installazione.
 • تركيب الانتهاء من الأمس, è necessario eseguire i passaggi qui sotto prima di lanciare Muzam App.
muzam-libera-installazione

muzam-libera-installazione

 • إعدادات -> اي تيونز &App Store –> scegli il tuo ID Apple –> Segno. Prima il logout dall’App Store e avviare Muzam Libero App.

muzam-free-segno-fuori-apple-store

 • Lancio Muzam app Gratuita, presto verrà visualizzato un avviso sullo schermo come “iTunes Store chiedendo di accedere ad accettare questa app e assegnare al vostro ID Apple” –> scegli il Annulla.
muzam-free-annulla

muzam-free-annulla

 • un Altro avviso sullo schermo che chiede di accedi a iTunes Conservare, utilizzare il seguente Muzam account ID Apple per accedere.

اسم المستخدم: [email protected]
Password: Bobby2016

muzam-libero-login-con-muzam-apple-id

 • attendere che l’app esiste.
 • Ripetere il Passaggio 5, 6, البريد 7
 • Ora andare alla schermata home e lanciare Muzam App Gratuita. Adesso vedrete che Muzam App lancia sul vostro iPad/iPhone.
 • Dopo aver installato l’Applicazione, si dovrebbe uscire questo account e utilizzare il tuo account per ottenere il migliore.

Muzam Apk per Android – Muzam Free Android App

Muzam Android App è ancora ben conosciuto Bobby Movie Box. È possibile installare Bobby MovieBox App al posto di Muzam App per Android. Voglio aggiornare qui una volta Bobby MovieBox è aggiornato alla Muzam App Gratuita per Android. Ecco il link per scaricare Bobby MovieBox per Android HTTPS://www.pgyer.com/BobbyMovieBox_Android

Muzam Account Gratuito è Bloccato, Muzam Libero non funziona

Se Muzam App Gratuita Account è bloccato, devi provare dopo 15 min. Si prega di verificare l’aggiornamento dei dettagli come il Muzam account ID Apple dettagli verranno aggiornati molto spesso.

Impossibile installare/scaricare Muzam App Gratuita

Se si ottiene un errore Muzam Gratuitamente l’App potrebbe non essere installato o scaricato in questo momento di errore, è necessario seguire la data di trucco. Basta cambiare il dispositivo di data qualsiasi data nel 2014 e provare a seguire la procedura sopra indicata fin dall’inizio.

Questo è tutto Muzam App Gratuita per iOS 10.1, 10.0.2 ,10.0.1, 10 اي فون / آي باد. Se avete problemi/problemi con Muzam iOS App, si prega di rilasciare i vostri commenti qui sotto.

المشاركة تعنى الاهتمام!